Friday, April 21, 2017

What is a Global Framework Agreement? | IndustriALL

What is a Global Framework Agreement? | IndustriALL: Tomorrow, IndustriALL Global Union will renew its global framework agreement with the PSA Group; the first one was signed in 2006 and has a clear commitment to international core labour standards.

Global Framework Agreements

Global Framework Agreements: Global Framework Agreements (GFAs) Global Framework Agreements (GFAs) Global Framework Agreements (GFAs)

Thursday, April 20, 2017

Skim Insurans Pekerja Di Malaysia

Skim Insurans Pekerjaan bersama Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia atau Malaysian Trades Union Congress (MTUC).

Skim Insurans Pekerjaan (SIP) dijangka dilaksanakan pada tahun 2018. Satu undang-undang baharu sedang digubal dan akan dibentangkan pada sesi parlimen, Jun depan. Ia merupakan skim bagi melindungi 6.5 juta pekerja swasta di negara ini sekiranya mereka dibuang kerja atau syarikat gulung tikar. Jangkaan bayaran faedah boleh dibuat mulai 1 Januari 2019. SIP bertujuan membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapat bantuan kewangan sementara mencari pekerjaan baharu.