Wednesday, April 27, 2016

PEMECATAN SECARA KONSTRUTIF (AWARD MAHKAMAH PERUSAHAAN NO: 465 OF 2016)

 Pembuangan kerja Pihak Menuntut berlaku pada 31hb Julai 2013 dan masa itu gaji terakhir beliau adalah RM5,396.65 sebulan. Menurut Pihak Menuntut beliau telah bekerja semula pada 1hb Oktober 2013 dengan gaji sebanyak RM6500.00 sebulan dan kemudian pada 1hb Oktober 2014 hingga sekarang bekerja di Hotel Adya dengan gaji sebanyak RM4,000.00 sebulan. Adalah menjadi amalan Mahkamah apabila mengawardkan bayaran gaji kebelakangan bayaran adalah tidak melebihi 24 bulan dari tarikh penamatan kerja tersebut dengan berdasarkan kepada gaji akhir Pihak Menuntut yang telah dibuang kerja tanpa sebab dan alasan yang munasabah dan adil.
Untuk bayaran gaji kebelakangan Mahkamah mengawardkan bayaran seperti berikut :
RM5,396.65 x 24 bulan = RM129,519.60
Kurangkan 50% kerana mendapat pekerjaan pada 1hb Oktober 2014.
=RM64,759.80
Pampasan sebagai pengembalian ke jawatan asal:
Adalah juga menjadi amalan Mahkamah untuk mengawardkan pampasan sebagai ganti rugi pengembalian ke jawatan asal berdasarkan kepada formula satu bulan gaji bagi setiap tahun genap, perkhidmatan Pihak Menuntut dengan pihak Responden.
 Pihak Menuntut telah mula berkhidmat sejak tahun 2002 sebagai Admin Assistant. Beliau telah dipecat secara konstruktif pada 31hb Julai 2013, maka jumlah pampasan adalah 10 bulan sebagai gantirugi pengembalian ke jawatan asal
RM5,396.65 x 10 = RM53,966.50
Perintah
 Mahkamah dengan ini memerintahkan Panorama Langkawi Sdn Bhd untuk membayar kepada Pihak Menuntut sejumlah RM118,726.30 melalui peguam Tetuan Aswandi Hashim & Co dalam tempoh 30 hari dari tarikh award ini diturunkan.
DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH PADA 19hb APRIL 2016.

Nurul Zuwaibah Binti Ahmad v Panorama Langkawi Sdn Bhd
Award No. 465 of 2016; Industrial Court
Date of Judgment: 19 April 2016 | Source: Industrial Court

INDONESIA:::MAY DAY JAKARTA 2016 (Rangkaian Acara yang akan dilaksanakan)

Rangkaian Acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 May 2016


Hari Minggu, 1 May 2016 , Titik kumpul di depan Hotel Indonesia menuju Istana,   Jam 09:00 - 12:00

Isu yang diangkat adalah :

1. Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan dan Tolak Upah Murah
     Naikan Upah Minimum th, 2017 sebesar 30%
     Rubah Komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item     
2. Dukung UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk Buruh dan Rakyat
3. Cabut Peraturan Pemerintah tentang Objek Vital
4. Stop PHK Massal dan Stop Kriminalisasi buruh dan Aktivis Gerakan Sosial 

Jam 13:00 - 17.30 acara di  Stadion  Gelora Bung Karno dalam acara May Day Fiesta 2016
Rangkaian Acara di GBK adalah sebagai berikut :

* Pidato/Orasi Perjuangan
* Deklarasi Ormas (Organisasi Massa) kaum buruh dan rakyat " Rumah Rakyat Indonesia "
* Dukungan Politik untuk Kader FSPMI dalam Pilkada 2017
* Pagelaran Musik Gigi Band Armand Maulana dan Artis Dangdut Ibukota

Peserta : 100 ribu orang (FSPMI/KSPI, Gerakan Buruh Indonesia, Forum Guru Honor PGRI etc)

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga berkenan dapat menghadiri Acara May Day Fiesta 2016                                                                                                                                www.labourbulletin.com
Image result for MAYDAY JAKARTA