Thursday, April 20, 2017

Skim Insurans Pekerja Di Malaysia

Skim Insurans Pekerjaan bersama Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia atau Malaysian Trades Union Congress (MTUC).

Skim Insurans Pekerjaan (SIP) dijangka dilaksanakan pada tahun 2018. Satu undang-undang baharu sedang digubal dan akan dibentangkan pada sesi parlimen, Jun depan. Ia merupakan skim bagi melindungi 6.5 juta pekerja swasta di negara ini sekiranya mereka dibuang kerja atau syarikat gulung tikar. Jangkaan bayaran faedah boleh dibuat mulai 1 Januari 2019. SIP bertujuan membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapat bantuan kewangan sementara mencari pekerjaan baharu.