Tuesday, August 30, 2016

Malaysian Law 65055 AWARD 23706 ROHM – WAKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.

RUJUKAN:

Ini ialah rujukan yang dibuat dibawah seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967,

 mengenai pembuangan kerja

Encik Mohd Khairuddin Bin Omar (selepas ini disebut sebagai “Penuntut Pertama”)
Encik Mohamad Zoha Bin Mat Daud (selepas ini disebut sebagai “Penuntut Kedua”),
Encik Mohd Zulkifli Bin Mat (selepas ini disebut sebagai “Penuntut Ketiga”)
Puan Siti Nor Fitriyani Binti Mohd Razali (selepas ini disebut sebagai “Penuntut Keempat”)

(disatukan melalui Perintah Mahkamah bertarikh 09.04.2014) oleh ROHMWako Electronics (M) Sdn. Bhd (selepas ini disebut sebagai “Pihak Syarikat”)

AWARD