Thursday, October 2, 2014

MALAYSIA:::Tak endah keselamatan, kesihatan tempat kerja


  • Mohd Khalid AtanMohd Khalid Atan
SHAH ALAM - Tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang masih rendah merupakan faktor utama menyumbang kepada peningkatan kemalangan di tempat kerja.

Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, Mohd Khalid Atan berkata, berdasarkan aduan diterima daripada pekerja tempatan dan asing menunjukkan segelintir majikan tidak menitikberatkan dua aspek terbabit.

"Kalau lihat secara menyeluruh, kedua-dua aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja masih belum mencapai tahap membanggakan.