Tuesday, March 1, 2016

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA:::Kes mengenai pembuangan kerja

Razali Bin Ab Rahman v Divaforce Sdn Bhd
Award No. 182 of 2016; Industrial Court
Date of Judgment: 24 February 2016
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
NO. KES: 12/4-622/15
DI ANTARA
RAZALI BIN AB RAHMAN
DAN
DIVAFORCE SDN. BHD.
NO. AWARD: 182 TAHUN 2016
Di hadapan: Y.A. TUAN GULAM MUHIADDEEN BIN ABDUL AZIZ - PENGERUSI (Bersidang Berseorangan)
Tempat: Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur
Tarikh Rujukan: 12.8.2015
Tarikh Sebutan: 12.10.2015; 17.11.2015; 24.11.2015; 15.12.2015; 18.1.2016;
Tarikh Perbicaraan: 23.2.2016
Rujukan:
Ini adalah satu rujukan yang dibuat di bawah Seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 mengenai dakwaan pemecatan kerja Razali Bin Ab Rahman (selepas ini disebut sebagai "Yang Menuntut") oleh Divaforce Sdn. Bhd. (selepas ini disebut sebagai "Syarikat") pada 31 Oktober 2014.
AWARD