Monday, August 5, 2013

MALAYSIA - EPF Contribution Rate To Stay Unchanged Until 60 Years Of Age

(BERITA DALAM BAHASA MALAYSIA DIBAWAH)
KUALA LUMPUR, Aug 5 (Bernama) -- The Employees Provident Fund (EPF) today announced that effective from August 2013 wages, members aged up to 60 who are still employed will continue to receive full EPF contributions at 12 per cent from their employers (or 13 per cent for employees earning a monthly wage of RM5,000 and below) while employees themselves will contribute the same rate at 11 per cent.


Employees aged between 60 to 75 will need to contribute at half of the rate which is 5.5 per cent and their employers are required to contribute at six per cent (or 6.5 per cent for employees with a monthly wage of RM5,000 and below).

"While the changes in the retirement age and the contribution rates take place, the existing Age 55 Withdrawal and Age 50 Withdrawal remain unchanged.

"Members can opt to withdraw their savings in Account 2 at age 50 and to make full EPF withdrawal at age 55," EPF said in a statement today.

However, members are encouraged not to withdraw all their retirement savings in one lump sum at age 55 but to stretch their savings for a longer period via flexible options under Age 55 Withdrawal.

More information on the latest EPF contribution schedule can be found on the myEPF website www.kwsp.gov.my.

copy from:::http://www.bernama.com.my

Kadar sumbangan KWSP kekal hingga 60 tahun

KUALA LUMPUR: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) hari ini mengumumkan bahawa bermula Ogos 2013, ahli yang berumur sehingga 60 tahun dan masih bekerja akan terus menerima caruman penuh KWSP sebanyak 12 peratus daripada majikan (atau 13 peratus untuk pekerja yang bergaji bulanan RM5,000 ke bawah) manakala caruman pekerja kekal pada kadar 11 peratus.

Pekerja berumur antara 60 dan 75 perlu mencarum separuh daripada kadar tersebut iaitu 5.5 peratus dan majikan mereka perlu menyumbang pada enam peratus (atau 6.5 peratus untuk pekerja yang bergaji bulanan RM5,000 ke bawah).

"Walaupun terdapat perubahan terhadap umur persaraan dan kadar caruman, Pengeluaran Umur 55 Tahun dan Umur 50 Tahun adalah kekal.

Ahli diberi pilihan untuk mengeluarkan simpanan dalam Akaun 2 pada umur 50 tahun dan membuat pengeluaran penuh pada umur 55 tahun," kata KWSP dalam saru kenyataan hari ini.

Bagaimanapun, ahli dinasihatkan untuk tidak mengeluarkan semua simpanan mereka secara sekali gus pada umur 55 tahun tetapi melanjutkan simpanan itu untuk tempoh yang lebih lama dengan memilih Pengeluaran Fleksibel Umur 55 tahun di mana ahli boleh memilih mengeluarkan simpanan secara bulanan atau sebahagian.

Maklumat lanjut tentang jadual sumbangan KWSP terbaharu boleh didapati di laman web
myEPF www.kwsp.gov.my

No comments:

Post a Comment