Tuesday, December 3, 2013

Malaysia digadai 7 Disember ini?

Malaysia digadai 7 Disember ini?
“Apabila (rundingan TPP) mula memasuki bab hak harta intelek, penyelesaian pelabur-negara (ISDS), syarikat milik kerajaan, alam sekitar dan buruh, secara asasnya ada kesan kepada hak negara berdaulat untuk membuat peraturan dan dasar.
click link dibawah untuk cerita penuh.
Malaysia digadai 7 Disember ini? - Sinar Harian

No comments:

Post a Comment