Saturday, March 28, 2015

MALAYSIA::: MTUC :::TANGGUHKAN PERLAKSANAAN GST, JANGAN BEBANKAN RAKYAT

Semasa pembentangan Belanjawan Kerajaan 2014 pada 25 Oktober 2013, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan rancangan kerajaan untuk melaksanakan Goods and Services Tax (GST) dan penghapusan Sales and Services Tax (SST) yang akan berkuatkuasa pada 1 April 2015. Kerajaan menyatakan bahawa langkah tersebut adalah perlu kerana keadaan kewangan kerajaan adalah tenat maka dengan perlaksanaan GST akan membantu kerajaan untuk meningkatkan pendapatan cukainya dalam jangka panjang.
Mengikut undang-undang, GST dikenakan ke atas setiap urusniaga kecuali urusniaga itu diberi pengecualian dari skop GST. Semua perkhidmatan atau barangan yang tidak diumumkan sebagai “dikecualikan” akan dikenakan GST. Walupun GST akan dikenakan pada setiap peringkat urusniaga, namun pada akhirnya pengguna membayar sekali sahaja kerana GST mempunyai mekanisma ‘Input tax credit’ dimana cukai yang dibayar oleh sesebuah firma dalam proses pembuatan dan pengagihan boleh dituntut balik. Cuma pengguna akhir sahaja yang tidak dapat meminta balik cukai yang dibayar. Di samping itu, hanya firma yang menjual barang atau perkhidmatan melebihi RM500,000 setahun diwajibkan mendaftar untuk mengenakan GST.
Walaupun kadar cukai adalah lebih rendah dan banyak barangan dan keperluan asas adalah dikecualikan dari cukai, namun skop GST adalah lebih besar kerana melibatkan banyak aktiviti urusniaga. Sebagai contoh kos menghasilkan alat keluaran seperti mesin, bahan pembungkusan, elektrik dan lain-lain semuanya akan dikenakan GST.  Akibatnya pengilang terpaksa menaikkan harga untuk menampung kenaikan kos akibat GST ini walaupun ianya melibatkan pengeluaran barangan asas.
Di bawah sistem GST 90% dari barangan dan perkhidmatan harian dikenakan cukai, walaupun pada kadar yang lebih rendah. Jadi, bebanan rakyat seharian menjadi semakin tinggi kerana semakin banyak barangan dan perkhidmatan yang perlu dibayar cukai.
Di samping itu apabila GST dilaksanakan, 89% dari keluarga di Malaysia yang sebelum ini dikira tidak perlu membayar cukai kerana pendapatannya rendah, perlu membayar cukai GST secara tidak langsung. Malah, mereka juga tidak menikmati faedah dari penurunan cukai pendapatan kerana pendapatan mereka rendah. Sebahagian besar rakyat Malaysia tergolong dalam kumpulan ini yang terpaksa menanggung cukai baru tetapi tidak pula mendapat faedah dari penurunan cukai sedia ada.
MTUC merasakan perlaksanaan GST akan memberi kesan yang signifikan terhadap kaum pekerja yang menerima pendapatan kurang dari RM3000 sebulan, sedangkan kos perbelanjaan harian isi rumah tetap meningkat setiap hari dengan kenaikan harga petrol. YAB Dato Seri dalam ucapan telah menyatakan pengurangan harga petrol dilakukan bagi mengurangkan beban hidup rakyat malah dengan secara tiba-tiba harga petrol dinaikkan kembali kepada 20 sen pada bulan Februari 2015 yang sudah pun membebankan rakyat. Kini perlaksanaan GST bukankah akan memudaratkan lagi keadaan dan boleh menjurus kepada tekanan yang besar.
Kadar inflasi akan meningkat, GST sudah tentukan akan meningkatkan kadar inflasi yang sememangnya tinggi. Penguatkuasaan Cukai GST akan membawa kepada kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang akan meningkatkan perbelanjaan harian rakyat Malaysia. Walaupun banyak barangan makanan dikecualikan daripada cukai pada takat dibeli oleh pengguna, harga makanan akan naik kerana bahan-bahan yang digunakan untuk mengeluarkan makanan turut akan naik harga akibat dari GST.  Cukai GST bukan sahaja mengurangkan kuasa beli rakyat malah kos bagi menampung keperluan harian iaitu makanan, pengangkutan, penginapan, pakaian, perubatan dan lain-lain akan meningkat. Kenaikan harga barangan dan perkhidmatan ini akan ditanggung oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaya ataupun miskin.
Di samping itu kesan buruk yang ditimpa oleh isi rumah di pantai timur Semenanjung, Sabah dan Sarawak akibat banjir masih belum pulih sepenuhnya. Perlaksanaan GST secara mendadak  pada April 2015 ini akan memberi kesan yang lebih buruk kepada isi rumah ini dan boleh merudumkan pembangunan ekonomi negara. Malah boleh mencetuskan perasaan tertekan yang amat sangat.
Penganalisaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak IKRAM jelas menunjukkan bahawa Pelaksanaan cukai SST atau GST sebenarnya tidak akan mampu menyelesaikan  masalah kewangan kerajaan serta masalah kenaikan harga barangan. Ini kerana punca kepada masalah adalah kombinasi banyak faktor termasuk sistem Riba yang diamalkan di negara kita serta perbelanjaan kerajaan yang tidak terkawal akibat amalan pembaziran dalam perbelanjaan kerajaan dan amalan korupsi yang berleluasa.
Oleh kerana itu kerajaan sepatutnya memberi fokus kepada usaha mengawal perbelanjaannya dengan menghapuskan amalan pembaziran dan amalan korupsi. Disamping itu kerajaan dan rakyat juga mesti mengorak langkah untuk membersihkan segala bentuk amalan riba dalam sistem ekonomi dan kewangan negara demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Pihak MTUC merasa amat kecewa kerana tidak dipanggil untuk sebarang rundingan dan perbincangkan dalam perlaksanaan GST. MTUC mohon supaya perlaksanaan GST ditangguhkan dan rundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dilanjutkan bagi menangani permasalahan yang membebankan rakyat.

Sekian terima kasih.                                                    

PEKERJA BERSATU RAKYAT MAJU
Yang benar,

N.Gopal Kishnam                                                                                  

Setiausaha Agung

No comments:

Post a Comment