Thursday, March 2, 2017

Selamatkan Proton, selamatkan Malaysia

Selamatkan Proton, selamatkan Malaysia: ULASAN Antara tanda sesebuah negara miskin apabila mula menjual satu persatu aset, kepentingan, wilayahnya.

No comments:

Post a Comment