Tuesday, December 17, 2013

PENDIDIKAN::: Bagaimana seorang pekerja yang dipecat boleh membawa kesnya ke Mahkamah Perusahaan?

 Seorang pekerja yang dipecat hendaklah membuat representasi secara bertulis kepada Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk dipulih semula ke jawatan asalnya dalam tempoh 60 hari dari tarikh pemecatannya dan bukan merujuk terus ke Mahkamah Perusahaan. Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan akan mengadakan runding damai di antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jika runding damai itu gagal mencapai suatu penyelesaian tuntutannya akan dirujuk kepada Y.B. Menteri jika perlu merujuk kes tersebut ke Mahkamah Perusahaan untuk suatu keputusan.

Tiada bayaran dikenakan jika mana-mana kes dirujuk ke Mahkamah Perusahaan.

No comments:

Post a Comment